Terug naar blog
Blog Img

Een opleiding bekostigen met het STAP-Budget

Werk je of ben je werkzoekende? Goed nieuws, vanaf 1 maart 2022 kun je bij de Rijksoverheid een STAP-Budget van € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

De STAP subsidie staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Je kunt deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Wie kan het STAP-budget aanvragen?

Iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij of zij wil volgen. Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

• Je bent ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;

• Je bent EU-burger of partner van een EU-burger;

• Je bent in de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

Hoe vraag je het STAP-budget aan?

Je schrijft je eerst in bij de opleiding naar keuze en dient vervolgens de STAP-budget aanvraag in het STAP portaal. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. Het bedrag wat de opleider ontvangt is een gift van de overheid en deze hoef je dus niet terug te betalen bij goede afronding van jouw opleiding.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten

Tot 1 januari 2022 konden werkenden en werkzoekenden bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten aftrekken. Deze regeling wordt vervangen door het STAP-budget. Dit zodat opleidingen nu makkelijker gevolgd kunnen worden door bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen.

DUO houdt lijst met opleidingen bij

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register (scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor een STAP-budget aangevraagd kan worden. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Bron: UWV