Terug naar blog
Blog Img

Nieuws cao-akkoord ABU en vakbonden

​Na ruim een jaar onderhandelen is er een cao-akkoord bereikt tussen de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU. Voor uitzendkrachten betekenen deze afspraken meer werk- en inkomenszekerheid. Het nieuwe akkoord van de ABU met FNV, CNV en De Unie voor een cao loopt van 17 november 2021 – 2 januari 2023.
De meest belangrijke wijzigingen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Pensioen per 1 januari 2022

 • De wachttijd voor pensioenen wordt verkort van 26 weken tot 8 weken.

 • De definitie van "pensioengevend inkomen" is verduidelijkt en verruimd.

Fasensysteem per 3 januari 2022

a. Fase A wordt teruggebracht van 78 weken tot 52 weken.

 • Voor ABU-werknemers die op of na 3 januari 2022 beginnen, is dit onmiddellijk van toepassing.

 • Voor reeds lopende contracten geldt dit per 2 januari 2023 (overgangsrecht).

 • Vanaf 2023 tellen doorbetaalde vakantieweken ook mee als “gewerkte weken”.

b. Fase B wordt verkort van 4 jaar naar 3 jaar (maximaal 6 contracten).

 • Voor ABU-werknemers die op of na 3 januari 2022 in fase B beginnen is de nieuwe termijn van 3 jaar is onmiddellijk van toepassing.

 • ABU-werknemers, die op 2 januari 2023 reeds 3 jaar in fase B werken, gaan op die datum over naar fase C (als het dienstverband wordt voortgezet). (Er is een extra uitzondering voor contracten aangegaan voor 17 november 2021 tot na 2 januari 2023). De huidige onderbrekingstermijnen en opvolgend werkgeverschap blijven gelden.

Gelijke beloning “inlenersbeloning” per 3 januari

Verduidelijkingen

 • Indien het beleid is om bij aanvang het periodeloon in de schaal te baseren op eerdere werkervaring in nagenoeg gelijke functie, geldt dat ook voor uitzendkrachten.

 • Bij terugkeer (in nagenoeg gelijke functie bij zelfde inlener of binnen zelfde cao-gebied) dan wordt bij inschaling minimaal uitgaan van een eerdere inschaling.

 • Loonsverhogingen gelden met terugwerkende kracht.

Uitbreidingen

 • Eenmalige uitkeringen zijn nu ook onderdeel van gelijke beloning (geen periodiek repeterende uitkeringen zoals 13e maand).

 • Thuiswerkvergoeding; Als de opdrachtgever kosten in verband met thuiswerken vergoedt, hebben ABU-werknemers recht op dezelfde onkostenvergoeding.

 • Vanaf 2023: vaste eindejaarsuitkering.

Overig

 • Onwerkbaar weer; via de ‘Regeling onwerkbaar weer’ is een compensatie van de loonkosten voor uitzendwerkgevers.

 • Arbeidsmigranten; zij krijgen een inkomensgarantie (2 maanden voltijds WML). Dit is van toepassing wanneer zij voor de eerste keer naar NL komen. Het geldt per uitzendwerkgever wanneer zij geworven zijn in het buitenland (ongeacht contractduur en gewerkte uren).

 • Aanvulling WW; Aansluiting Stichting PAWW (max.van  0.75% bruto salaris).

 • Duurzame inzetbaarheid; SFU-premie 2022: 0,075%.

 • Hulpmiddelen verstrekken; onder dezelfde voorwaarden als van toepassing bij de inlener.

1 januari 2023

 • "Inlenersbeloning" wordt uitgebreid met een vaste eindejaarsuitkering.

 • Fase B wordt verkort tot twee jaar.